LT-Stand Z 1.0 Uputstvo za upotrebu

Da Vas ukratko upoznamo sa lakoćom korišćenja stalka za prenosni računar LT-Stand Z 1.0 , kako bi ste shvatili po čemu je on poseban i koje su zapravo njegove prednosti. 

Prvi put kad postavljamo računar na stalak, lajsne moraju da se postave u pravilan položaj, u odnosu na gumene nogice na Vašem prenosnom računaru. 

Nakon toga postavljamo računar na lajsne, kao što je prikazano na slikama.Jako je bitno, da igle postavimo u pravilan položaj, tj da ih pritisnemo do računara, tako da ga čvrsto drže (jednom podešene igle, više ne diramo kod svakog sledećeg postavljanja ili skidanja računara sa stalka)Svako, sledeće postavljanje i uklanjanje prenosnog računara sa stalka je više nego jednostavno, postavljate ga kao što bi ste ga i inače postavljali na bilo koju ravnu površinu, pazeći samo pri tom da se gumene nogice Vašeg računara nalaze uvek u pravilnom položaju u odnosu na lajsnu.
Nema proizvoda u ovoj kategoriji.